Ціни


Вид дослідження Термін (днів)       Ціна (грн)
1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:      
  - Загальний аналіз крові 1 130  
  - Загальний аналіз сечі 1 110  
  - Спермограма 1 300  
  - Флора 1 80  
  - АК 1 80  
2. КОАГУЛОГРАМА:      
  - Протромбіновий час (індекс, МНВ) 1 100  
  - Тромбіновий час 1 80  
  - АЧТЧ 1 70  
  - Фібриноген 1 100  
  - Д-димер 1 155  
  - Антитромбін ІІІ 1 160  
  - Протеїн С 1 160  
3. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ      
3.1 Клінічна хімія:      
  - Натрій 1 60  
  - Калій 1 60  
  - Хлор 1 60  
  - Магній 1 60  
  - Фосфор 1 60  
  - Бікарбонати 1 60  
  - Кальцій 1 60  
  - Літій 1 60  
  - Залізо 1 60  
  - Аспартаттрансаміназа (АсТ) 1 60  
  - Аланінтрансаміназа (АлТ) 1 60  
  - Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ) 1 60  
  - Лужна фосфатаза (ЛФ) 1 60  
  - Амілаза 1 60  
  - Амілаза сечі 1 60  
  - Панкреатична амілаза 1 90  
  - Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1 90  
  - Ліпаза 1 80  
  - Креатинфосфокіназа (КФК) 1 90  
  - Креатифосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) 1 120  
  - Псевдохолінестераза 1 90  
  - Загальний білок 1 60  
  - Альбумін 1 60  
  - Мікроальбумін сечі 1 110  
  - Білірубін прямий 1 60  
  - Білірубін загальний 1 60  
  - Сечовина 1 60  
  - Креатинін 1 60  
  - Креатинін сечі 1 60  
  - Сечова кислота 1 60  
  - С-реактивний білок (СРБ) 1 70  
  - Ревмофактор (РФ) 1 80  
  - Антистрептолізин О (АСЛ-О) 1 70  
  - Гаптоглобін 1 90  
3.2 Ліпідний обмін:      
  - Аполіпопротеїн А1 1 90  
  - Аполіпопротеїн В 1 90  
  - Холестерин загальний 1 60  
  - Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 1 60  
  - Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 1 60  
  - Тригліцериди 1 60  
3.3 Вуглеводний обмін:      
  - Глюкоза плазми 1 80  
  - Глюкоза сироватки 1 60  
  - Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 1 140  
  - Інсулін 1 140  
  - С-пептид 1 140  
3.4 Анемії:      
  - Вітамін В12 1 170  
  - Трансферин 1 130  
  - Феритин 1 170  
  - Фолієва кислота 1 170  
4. ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:      
4.1 Тиреоїдна панель:      
  - Тиреотропний гормон (ТТГ) 1 120  
  - Тиреотропний гормон 3 покоління–ультра (ТТГ-Зул) 1 120  
  - Трийодтиронін загальний (Т3) 1 120  
  - Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 1 120  
  - Тироксин загальний (Т4) 1 120  
  - Тироксин вільний (Т4 вільний) 1 120  
  - Антитіла до пероксидази щитовидної залози (АТ-ТПО) 1 140  
  - Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ) 1 140  
  - Тиреоглобулін (ТГ) 1 140  
  - Антитіла до рецепторів ТТГ 1 340  
4.2 Репродуктивна панель:      
  - Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 1 140  
  - Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 1 140  
  - Пролактин 1 140  
  - Прогестерон 1 140  
  - Естрадіол 1 130  
  - Тестостерон 1 140  
  - Тестостерон вільний 1 170  
  - Секс-зв’язуючий глобулін 1 140  
  - Інгібін В 1 400  
  - Антимюллерівський гормон 1 340  
4.3 Пренатальна діагностика:      
  - Загальний β-ХГ (5-18 тиж. вагітності) 1 150  
  - Вільний β-ХГ 1 140  
  - Вільний естріол 1 140  
  - РАРР-А 1 180  
  - АФП (14-19 тиж. вагітності) 1 140  
  - Розрахунок за програмою PRISKA 1 50  
4.4 Наднирникові показники:      
  - Кортизол сечі 1 190  
  - Кортизол сироватки 1 190  
  - DHEA-S 1 140  
  - Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 180  
  - 17-ОН-прогестерон 1  140  
  - Метанефрин сечі 4 280  
4.5 Інші гормони:      
  - Паратгормон 1 180  
  - Гормон росту (соматотропний гормон) 1 150  
  - Андростендіон 1 210  
  - Еритропоетин (ЕРО) 1 280  
  - Білок-3 зв’язуючий інсуліноподібний фактор (ВР-ІGRBP-3) 1 250  
  - Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF-1) 1 290  
  - Остеокальцин 1 260  
  - Кальцитонін 1 240  
  - Дезоксипіридинолін 1 585  
  - Гомоцистеїн  1 300  
  - Тропонін 1 160  
5. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ:      
  - Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1 150  
  - Онкомаркер яєчників (СА 125) 1 150  
  - Онкомаркер яєчників (НЕ 4) 3 330  
  - Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) 1 150  
  - Простатспецифічний антиген загальний (tPSA) 1 140  
  - Простатспецифічний антиген зв’язаний (сPSA) 1 140  
  - Простатспецифічний антиген вільний (fPSA) 1 100  
  - Раково-ембріональний антиген (СЕА) 1 150  
  - АФП 1 140  
  - Онкомаркер шлунка СА 72-4 3 200  
  - β₂-мікроглобулін сироватки 1 140  
  - β₂-мікроглобулін сечі 1 140  
  - Загальний β-ХГ (для невагітних і вагітних до 4 тиж. вагітності включно) 1 150  
  - SCC-Ag (антиген плоскоклітинної карциноми) 3 280  
6. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ:      
6.1 Гепатити:      
  - Антитіла lgM до HAV (aHAVM) 1 150  
  - Сумарні антитіла до HAV 1 160  
  - HBsAg (австралійський антиген) 1 150  
  - HBsAg підтверджуючий 1 150  
  - Сумарні антитіла до HbsAg (aHBs) 1 150  
  - Антитіла lgM до HbcAg (aHBcM) 1 150  
  - Сумарні антитіла до HbcAg (HBcТ) 1 150  
  - HbeAg 1 200  
  - Сумарні антитіла до HbeAg (aHBe) 1 150  
  - Сумарні антитіла до HCV (aHCV) 1 210  
  - ПЛР гепатиту В (кров, якісне визначення) 3 260  
  - ПЛР гепатиту В (кров, кількісне визначення) 3 510  
  - ПЛР гепатиту С (кров, якісне визначення) 3 300  
  - ПЛР гепатиту С (кров, кількісне визначення) 3 600  
  - ПЛР. HCV (генотипування) 3 410  
6.2 TORCH-інфекції:      
  - Антитіла lgG до цитомегаловіруса (CMV) 1 140  
  - Антитіла lgM до цитомегаловіруса (CMV) 1 140  
  - ПЛР цитомегаловірусу (кров, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР цитомегаловірусу (кров, кількісне визначення) 3 140  
  - ПЛР цитомегаловірусу (буккальний зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР цитомегаловірусу (ротоглот. зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР цитомегаловірус (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР цитомегаловірус (ліквор, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР цитомегаловірус (сеча, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР цитомегаловірус (слина, якісне визначення) 3 140  
  - Антитіла lgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 1 140  
  - Антитіла lgM до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) 1 150  
  - Антитіла lgG до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 1 140  
  - Антитіла lgM до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 1 140  
  - ПЛР вірусу герпесу 1 і 2 типів (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР вірусу герпесу 1/2 типів (буккальний зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР вірусу герпесу 1/2 типів (ротоглот. зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР вірусу герпесу 1/2 типів (кров, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР вірусу герпесу 1/2 типів (кров, кількісне визначення) 3 140  
  - ПЛР вірусу герпесу 1/2 типів (ліквор, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР вірусу герпесу 1/2 типів (сеча, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР вірусу герпесу 1/2 типів (слина, якісно) 3 140  
  - Антитіла lgG до капсидного антигена віруса Епштейна-Барр (VCAG) 1 140  
  - Антитіла lgМ до капсидного антигена віруса Епштейна-Барр (VCA-М) 1 140  
  - Антитіла lgG до нуклеарного антигена віруса Епштейна-Барр (EBNA) 1 140  
  - Антитіла lgG до ранніх антигенів віруса Епштейна-Барр (EA G) 1 140  
  - ПЛР вірусу Епштейна-Барр (кров, якісне визначення) 3 150  
  - ПЛР вірусу Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення) 3 150  
  - ПЛР вірусу Епштейна-Барр (ліквор, якісне визначення) 3 150  
  - ПЛР вірусу Епштейна-Барр (сеча, якісне визначення) 3 150  
  - ПЛР вірусу Епштейна-Барр (слина, якісне визначення) 3 150  
  - ПЛР вірусу Епштейна-Барр (буккальний зішкріб, якісне визначення) 3 150  
  - ПЛР вірусу Епштейна-Барр (ротоглотковий зішкріб, якісне визначення) 3 150  
  - ПЛР вірусу Епштейна-Барр (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 150  
  - Антитіла lgG до Toxoplasma gondii (TOXO) 1 140  
  - Антитіла lgM до Toxoplasma gondii (TOXO) 1 140  
  - ПЛР Toxoplasma gondii (кров, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Toxoplasma gondii (кров, кількісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Toxoplasma gondii (ліквор, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Toxoplasma gondii (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - Антитіла lgG до вірусу краснухи (RUB) 1 140  
  - Антитіла lgM до вірусу краснухи (RUB) 1 140  
6.3 Урогенітальні інфекції:      
  - Антитіла IgG Candida aldicans 1 140  
  - ПЛР Candida aldicans (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - Антитіла до Gardnerela vaginalis 1 140  
  - ПЛР Gardnerela vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - Антитіла lgG Chlamydia trachomatis 1 140  
  - Антитіла lgM Chlamydia trachomatis 1 140  
  - Антитіла lgA Chlamydia trachomatis 1 190  
  - ПЛР Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Chlamydia trachomatis (кров, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Chlamydia trachomatis (секрет простати, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Chlamydia trachomatis (сперма, якісне визначення) 3 140  
  - Сумарні антитіла до Treponema pallidum 1 160  
  - ПЛР Treponema pallidum (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 160  
  - Антитіла lgG Mycoplasma hominis 1 140  
  - Антитіла lgА Mycoplasma hominis 1 140  
  - ПЛР Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Mycoplasma genitalium (секрет простати, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Mycoplasma genitalium (сперма, якісне визначення) 3 140  
  - Антитіла lgG Ureaplasma urealyticum 1 140  
  - Антитіла lgА Ureaplasma urealyticum 1 140  
  - ПЛР Ureaplasma parvum/urealyticum (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Ureaplasma parvum/urealyticum (секрет простати, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Ureaplasma parvum/urealyticum (сперма, якісне визначення) 3 140  
  - Антитіла lgG Trichomonas vaginalis 1 140  
  - ПЛР Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Trichomonas vaginalis (секрет простати, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Trichomonas vaginalis (сперма, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Neisseria gonorrhoeae (секрет простати, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР Neisseria gonorrhoeae (сперма, якісне визначення) 3 140  
  - ПЛР ВПЛ 16, 18 типів (зішкріб, якісне визначення) 3 150  
  - ПЛР ВПЛ 6, 11 типів (зішкріб, якісне визначення) 3 150  
  - ПЛР ВПЛ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) (зішкріб, скринінг, якісне визначення) 3 280  
  - ПЛР Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae/Chlamidia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення) 3 360  
  - ПЛР Chlamidia trachomatis/Ureaplasma/Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визн.) 3 360  
6.4 Інші інфекції:      
  - Кліщовий бореліоз LgM 4 200  
  - Кліщовий бореліоз LgG 4 200  
  - Сумарні антитіла до Helicobacter pylori 1 140  
  - Сумарні антитіла до лямблії 1 160  
  - Антитіла lgG до аскарид 1 160  
  - Антитіла lgG до Echinococcus 1 160  
  - Антитіла lgG до Toxocara canis 1 160  
  - Антитіла lgG до Opisthorchis felineus 1 160  
  - Антитіла lgG до Trichinella spiralis 1 160  
  - Сумарні антитіла до Mycobacterium tuberculasis 1 190  
  - Антитіла IgM до Bordetella pertussis 1 270  
7. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:      
7.1 Показники загального імунітету:      
  - Загальний імуноглобулін Е (tlgE) 1 160  
  - Сироватковий імуноглобулін А (lgA) 1 110  
  - Сироватковий імуноглобулін G (lgG) 1 110  
  - Сироватковий імуноглобулін M (lgM) 1 110  
7.2 Аутоімунологічні дослідження:      
  - Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 3 190  
  - Антитіла lgG до циклічного цитрулінованого пептиду (А-ССР) 3 310  
  - Антитіла до мітохондрій (АМА) 3 235  
  - Антитіла lgG до односпіральної ДНК (А-ssDNA) 3 350  
  - Антитіла lgG до двоспіральної ДНК (А-ssDNA) 3 320  
  - Антитіла lgG до мутованого цитрулінованого віментину (А-MCV) 3 420  
  - Антинуклеарні антитіла (ANA-Detect) 3 250  
  - Аутоантитіла до мієлопероксидази (А-МРО) 3 250  
  - Антитіла lgG до компоненту Scl 3 290  
  - Антитіла lgG до компоненту Jo-1 3 290  
8. АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:      
8.1 Харчові алергени:   IgE IgG4
  - Алерген жита 1 110 110
  - Алерген ячменю 1 110 110
  - Алерген клітковинного гліадину 1 110 110
  - Алерген скумбрії 1 110 110
  - Алерген сардини 1 110 110
  - Алерген форелі 1 110 110
  - Алерген оселедця 1 110 110
  - Алерген м’яса кроля 1 110 110
  - Алерген м’яса індика 1 110 110
  - Алерген яєчного жовтка 1 110 110
  - Алерген альфа-лактальбуміну 1 110 110
  - Алерген бета-лактальбуміну 1 110 110
  - Алерген казеїну 1 110 110
  - Алерген кип’яченого молока 1 110 110
  - Алерген молочного протеїну 1 110 110
  - Алерген цибулі 1 110 110
  - Алерген шампіньйонів 1 110 110
  - Алерген білокачанної капусти 1 110 110
  - Алерген гарбуза 1 110 110
  - Алерген дині 1 110 110
  - Алерген груші 1 110 110
  - Алерген лимона 1 110 110
  - Алерген вишні 1 110 110
  - Алерген винограду 1 110 110
  - Алерген малини 1 110 110
  - Алерген меду 1 110 110
  - Алерген шоколаду 1 110 110
  - Алерген какао 1 110 110
  - Алерген ванілі 1 110 110
  - Алерген кави 1 110 110
  - Алерген чаю 1 110 110
  - Алерген алкоголю 1 110 110
  - Алерген кунжуту 1 110 110
  - Алерген гречки 1 110 110
  - Алерген гороху 1 110 110
  - Алерген арахісу 1 110 110
  - Алерген сої 1 110 110
  - Алерген фундука 1 110 110
  - Алерген гороху-пекану 1 110 110
  - Алерген горіхів кеш’ю 1 110 110
  - Алерген фісташок 1 110 110
  - Алерген грейпфрута 1 110 110
  - Алерген мигдалю 1 110 110
  - Алерген ананаса 1 110 110
  - Алерген салату-латуку 1 110 110
  - Алерген абрикоса 1 110 110
  - Алерген краба 1 110 110
  - Алерген огірка 1 110 110
  - Алерген яйця 1 110 110
  - Алерген креветки 1 110 110
  - Алерген сливи 1 110 110
  - Алерген волоського горіха 1 110 110
  - Алерген помідора 1 110 110
  - Алерген свинини 1 110 110
  - Алерген яловичини 1 110 110
  - Алерген квасолі 1 110 110
  - Алерген цвітної капусти 1 110 110
  - Алерген мандарина 1 110 110
  - Алерген моркви 1 110 110
  - Алерген апельсина 1 110 110
  - Алерген картоплі 1 110 110
  - Алерген кокосу 1 110 110
  - Алерген мідії 1 110 110
  - Алерген тріски 1 110 110
  - Алерген тунця 1 110 110
  - Алерген лосося 1 110 110
  - Алерген часнику 1 110 110
  - Алерген яблука 1 110 110
  - Алерген пшениці 1 110 110
  - Алерген проса 1 110 110
  - Алерген вівса 1 110 110
  - Алерген курятини 1 110 110
  - Алерген ківі 1 110 110
  - Алерген баранини 1 110 110
  - Алерген кукурудзи 1 110 110
  - Алерген манго 1 110 110
  - Алерген банана 1 110 110
  - Алерген персика 1 110 110
  - Алерген рису 1 110 110
  - Алерген насіння соняшника 1 110 110
8.2 Алергени комах і кліщів:      
  - Алерген бджолиної отрути 1 110 110
  - Алерген отрути шершня 1 110 110
  - Алерген отрути оси 1 110 110
  - Алерген отрути комара 1 110 110
  - Алерген отрути мошки 1 110 110
8.3 Пилкові алергени:      
  - Алерген пилку тополі 1 110 110
  - Алерген пилку сосни 1 110 110
  - Алерген пилку акації 1 110 110
  - Алерген пилку білої тополі 1 110 110
  - Алерген пилку липи 1 110 110
  - Алерген пилку грястиці 1 110 110
  - Алерген пилку тимофіївки 1 110 110
  - Алерген пилку волоського горіха 1 110 110
  - Алерген пилку верби 1 110 110
  - Алерген пилку ясена 1 110 110
  - Алерген пилку кедра 1 110 110
  - Алерген пилку клена 1 110 110
  - Алерген пилку ялини 1 110 110
  - Алерген пилку вільхи сірої 1 110 110
  - Алерген пилку берези 1 110 110
  - Алерген пилку ліщини 1 110 110
  - Алерген пилку дуба 1 110 110
  - Алерген пилку в’яза 1 110 110
  - Алерген пилку лободи білої 1 110 110
  - Алерген пилку синьоголівника 1 110 110
  - Алерген пилку амброзії 1 110 110
  - Алерген пилку кропиви 1 110 110
  - Алерген пилку полину 1 110 110
  - Алерген пилку маргаритки 1 110 110
  - Алерген пилку кульбаби 1 110 110
  - Алерген пилку подорожника ланцетолистого 1 110 110
8.4 Побутові алергени:      
  - Алерген овечої шерсті 1 110 110
  - Алерген латексу 1 110 110
  - Алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ) 1 110 110
  - Алерген кліщів Dermatophagoides pteronyssius 1 110 110
  - Алерген кліщів Dermatophagoides farinae 1 110 110
  - Алерген пліснявого грибка Cephalosporium acremonium 1 110 110
  - Алерген епітелію кота 1 110 110
  - Алерген епітелію собаки 1 110 110
  - Алерген епітелію морської свинки 1 110 110
  - Алерген епітелію миші 1 110 110
  - Алерген епітелію щура 1 110 110
  - Алерген пір’я канарки 1 110 110
  - Алерген пір’я гуски 1 110 110
  - Алерген пір’я хвилястого папуги 1 110 110
  - Алерген пір’я качки 1 110 110
  - Алерген пір’я курки 1 110 110
  - Алерген пір’я індика 1 110 110
  - Алерген пір’я папуги 1 110 110
  - Алерген грибка Penicillium notatum 1 110 110
  - Алерген грибка Cladosporium herbarum 1 110 110
  - Алерген грибка Aspergilus fumigatus 1 110 110
  - Алерген грибка Candida albicans 1 110 110
  - Алерген грибка Alternaria tenuis 1 110 110
8.5 Медикаментозні та паразитарні алергени:      
  - Алерген пеніцілоіл G 1 110 110
  - Алерген пеніцілоіл V 1 110 110
  - Алерген ампіциліну 1 110 110
  - Алерген дорослого гельмінта аскариди 1 110 110
  - Алерген личинки аскариди 1 110 110
  - Алерген токсикардіозу (собачої аскариди) 1 110 110
8.6 Скринінгові пакети алергенів:      
  - Алергени шерсті та епітелію кота, собаки, морської свинки, миші, щура 1 260 260
  - Алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щура, миші 1 260 260
  - Алергени пір’я гуски, курки, качки, індика 1 260 260
  - Алергени пір’я папуги, канарки, хвилястого папуги 1 260 260
  - Алерген горіхів: арахіс, мигдаль, фундук, кокос, бразильський горіх 1 260 260
  - Алергени морепродуктів: тріска, креветка, мідії, тунець, лосось 1 260 260
  - Алергени злаків (харчові): пшениця, овес, кукурудза, гречка, кунжут 1 260 260
  - Алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис 1 260 260
  - Алергени харчових продуктів: горох, квасоля, морква, картопля 1 260 260
  - Алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко 1 260 260
  - Алергени харчових продуктів: ківі, манго, банан, ананас 1 260 260
  - Алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця 1 260 260
  - Алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина 1 260 260
  - Алергени пилку полину, амброзії, тимофіївки, газонної трави, кедра 1 260 260
  - Алергени пилку тимофіївки, берези, полину 1 260 260
  - Алергени побутові: епітелій-шерсть кота і собаки, пір’я курки і гуски 1 260 260
  - Алергени грибків плісняви 1 260 260
  - Алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в’яз 1 260 260
  - Алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в’яз, дуб 1 260 260
  - Алергени пилку дерев: вільха, верба, береза, ліщина, дуб 1 260 260
  - Алергени трав’яного пилку: амброзія, полин, чортополох, подорожник, конюшина 1 260 260
  - Алергени трав’яного пилку: кропива, подорожник, полин 1 260 260
  - Алергени трав’яного пилку: амброзія, полин, кульбаба, маргаритка 1 260 260
  - Алергени домашнього пилу Greer Labs. 1 260 260
  - Алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs 1 260 260
  - Алергени домашнього пилу Bencard Labs 1 260 260
9. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ      
  - Бакпосів на мікрофлору + атибіокограма (урогеніт.) 10 210  
  - Бакпосів на кандидоз + антибіотикограма 10 210  
  - Бакпосів секрету простати 10 210  
  - Бакпосів з ока + антибіотикограма 10 210  
  - Бакпосів зіву + антибіотикограма 10 210  
  - Бакпосів з носа + антибіотикограма 10 210  
  - Бакпосів з рани + антибіотикограма 10 210  
  - Бакпосів з вуха + антибіотикограма 10 210  
  - Дослідження на носійство стафілококу 10 210  
  - Бакпосів промивних бронхіальний вод + а/г 10 210  
  - Бакпосів сечі + антибіотикограма 10 210  
  - Посів на мікоплазму, уреаплазму (IST2, зішкріб, напів’якісне визначення) без антибіотикограми 10 210  
  - Посів на мікоплазму, уреаплазму (IST2, зішкріб, напів’якісне визначення) з антибіотикограмою 10 340  
10. ЗАБІР МАТЕРІАЛУ:      
  - Забір крові одноразовими системами   30  
  - Урогенітальний зішкріб   50  
  - Забір на бакпосів   50  
11. ПАКЕТИ:      
  № 1 Тиреоїдний   300  
  ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний      
  № 2 Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози   300  
  ТТГ, АТТГ, АТПО      
  № 2A Тиреоїдний   300  
  ТТГ, Т4 вільний, АТТПО      
  № 3 Печінкові проби   280  
  АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін      
  № 4 Ниркові проби   130  
  креатинін, сечовина, сечова кислота      
  № 5 Ревпроби   210  
  СРБ, РФ, АСЛО, гаптоглобін      
  № 6 Ліпопротеїди фракційно   380  
  холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, аполіпопротеїди А1, В      
  № 7 Біохімія крові   600  
  печінкові проби, ниркові проби, ліпопротеїди фракційно, глюкоза      
  № 8 TORCH lgG (без краснухи)   400  
  хламідії, токсоплазма, ЦМВ, вірус простого гепатиту типу 2      
  № 9 TORCH lgG №2   400  
  токсоплазмоз, краснуха, ЦМВ, вірус простого гепатиту типу 2      
  № 9.1 TORCH lgМ   400  
  токсоплазмоз lgM, краснуха lgM, ЦМВ lgM, вірус герпесу 1/2 типу lgM      
  № 10 Кардіоризик   710  
  ЛДГ, КФК, АСТ, АЛТ, калій, натрій, хлориди, СРБ, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ      
  № 11 Діабетичний   400  
  глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид      
  № 12 Репродуктивне жіноче здоров’я   650  
  ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол, тестостерон, секс-зв’язуючий глобулін      
  № 13 Контроль І фази МЦ   380  
  пролактин, ЛГ, ФСГ, естрадіол      
  № 14 Контроль ІІ фази МЦ   380  
  пролактин, ЛГ, ФСГ, пргестерон      
  № 15 Проблеми зайвої ваги   1220  
  ЛГ, ФСГ, естрадіол, тестостерон, пролактин, ТТГ, Т4 вільний, АТТПО, печінкові проби, ліпопротеїди фракційно, глюкоза, глікозильований гемоглобін      
  № 16 Гуморальне здоров’я   450  
  IgА, М, G, сумарний IgE      
  № 17 Пренатальний скринінг І триместру вагітності (11-14 тижнів)   260  
  РАРР-А, β-ХГ      
  № 18 Пренатальний скринінг ІІ триместру вагітності (14-18 тижнів)   310  
  АФП, β-ХГ, вільний естріол      
  № 19 Аутоімунна щитоподібна залоза   610  
  ТТГ, АТПО, АТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний      
  № 20 Здоров’я чоловіка середнього віку   800  
  ЛПНЩ, ЛПВЩ, ТТГ, ПСА загальний, ПСА вільний, відношення вільного і загального ПСА, глюкоза, секс-зв’язуючий глобулін      
  № 21 Скринінг захворювань печінки   520  
  ЛПНЩ, ЛПВЩ, загальний білок, альбумін, ГТТ, залізо, ЛФ, феритин      
  № 22 Метаболічний   860  
  холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, сечова кислота, загальний білок      
  № 23 Маммологічний   1105  
  ТТГ, Т3, Т4, прогестерон, пролактин, ЛГ, ФСГ, естрадіол, тестостерон      
  № 30 Урогенітальний максі   720  
  ПЛР Ureaplasma paruum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamidia trachomatis, Gardnerela vaginalis, Candida aldicans      
  № 95 Індекс Homa   180  
  глюкоза, інсулін      
  № 31 Скринінг гепатитів   500  
  aHCV, aHBcM, HBsAg, aHAVM      
  № 32 Первинний скринінг гепатитів   620  
  aHCV, aHBcM, HBsAg, aHAVM, AcТ, АлТ, ГГТ, ЛФ      
  № 33 Гельмінтози   800  
  Сумарні антитіла до лямблії, антитіла IgG до аскарид, антитіла IgG до Echinococcus, антитіла IgG до Toxocara canis, антитіла IgG до Opisthorchis felineus, антитіла IgG до Trichinella spiralis      
  № 33А Гельмінтози   360  
  Сумарні антитіла до лямблії, антитіла IgG до аскарид, антитіла IgG до Toxocara canis      
  № 24 Інгаляційна панель 1   1200  
  пилок: берези, вільхи, горіха, дуба, тимофіївки, жита, полину, подорожника ланцетовидного;      
  кліщі: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae;      
  пилок: берези, вільхи, горіха, дуба, тимофіївки, жита, полину, подорожника ланцетовидного;      
  епідерміс: собаки, кота, щура, морської свинки;      
  пір’я: канарки, папуги;      
  грибки: Alternaria tenuis, Aspergilus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum.      
  № 25 Інгаляційна панель 2   1200  
  пилок: маргаритки, кропиви, клена, чортополоха, кедра, ясена, липи, акації, ліщини, лободи білої, подорожника, грястиці, амброзії, кульбаби;      
  латексу;      
  грибки: Aspergilus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum.      
  № 26 Загальна панель   1200  
  продукти: арахіс, молоко, куряче яйце, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшеничне борошно;      
  пилок: берези, тимофіївки, полину;      
  кліщі: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae;      
  епідерміс: собаки, кота, щура;      
  грибки: Aspergilus fumigatus, Cladosporium herbarum.      
  № 27 Харчова панель 1   1200  
  продукти: волоський горіх, арахіс, лісний горіх, мигдаль, молоко, куряче яйце, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, капуста, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, кунжут, пшеничне та житнє борошно.      
  № 28 Харчова панель 2   1200  
  продукти: арахіс, картопля, помідор, тріска, пшеничне борошно, гречка, какао, казеїн, тунець, лосось, скумбрія, свинина, курятина, телятина, грейпфрут, мандарин, апельсин, рис, ячмінь, часник.      
  № 28 Педіатрична панель   1200  
  продукти: молоко, куряче яйце, мідії, креветки, персик, соя, жито;      
  пилок: берези, вільхи сірої, дуба, полину, амброзії, тимофіївки;      
  кліщі: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae;      
  епідерміс: собаки, кота;      
  грибок: Alternaria tenuis;      
  загальний імуноглобулін Е.      

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/gorilln/hemomedika-lutsk.eu/templates/hmlablutsk/html/com_k2/templates/news/item.php on line 253