Перелік досліджень Ціна Термін
Загальний аналіз крові 130 1
Загальний аналіз сечі 110 1
Група крові та резус-фактор  180 1
Перелік досліджень Ціна Термін
2.1. Клінічна хімія
Аланінамінотрансфераза (АЛТ/ALT) 60 1
Альбумін 60 1
Амілаза (сироватка) 60 1
Амілаза сечі (ранкова порція) 60 1
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 70 1
Аспартатамінотрансфераза (АСТ/AST) 60 1
Бікарбонати 60 1
Білірубін загальний 60 1
Білірубін прямий 60 1
Білок загальний (сироватка) 60 1
Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ/GGT) 60 1
Гаптоглобін 100 1
Залізо (сироватка) 60 1
Залишковий азот (сироватка) 60 1
Калій (добова сеча) 60 1
Калій (сироватка) 60 1
Кальцій (добова сеча) 60 1
Кальцій загальний (сироватка) 60 1
Кальцій іонізований (сироватка) 100 1
Креатинін (добова сеча) 60 1
Креатинін (сироватка) 60 1
Креатинін (сироватка) + швидкість клубочкової фільтрації 60 1
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) 90 1
Креатинфосфокіназа-МВ (КФК-МВ) 140 1
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ/LDH) 90 1
Ліпаза 80 1
Літій (сироватка) 60 1
Лужна фосфатаза (ЛФ/ALP) 60 1
Магній (добова сеча) 60 1
Магній (сироватка) 60 1
Мікроальбумін (добова сеча) 130 1
Натрій (добова сеча) 60 1
Натрій (сироватка) 60 1
Панкреатична амілаза (сироватка) 90 1
Псевдохолінестераза 100 1
Ревматоїдний фактор (РФ) 80 1
Сечова кислота (добова сеча) 60 1
Сечова кислота (сироватка) 60 1
Сечовина 60 1
С-реактивний білок (СРБ) 70 1
Фосфор (добова сеча) 60 1
Фосфор (сироватка) 60 1
Хлор (добова сеча) 60 1
Хлор (сироватка) 60 1
2.2. Показники ліпідного обміну
Аполіпопротеїн А1 90 1
Аполіпопротеїн В 90 1
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL) 60 1
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL) 60 1
Тригліцериди 60 1
Холестерин 60 1
2.3. Показники вуглеводневого обміну
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 150 1
Глюкоза (плазма) 90 1
Глюкоза (сироватка) 80 1
Інсулін 150 1
С-пептид 150 1
2.4. Показники гемостазу
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/APTT) 70 1
Антитромбін ІІІ 160 1
Д-димер 160 1
Протеїн С 160 1
Протромбіновий тест (Протромбіновий час (ПЧ), Протромбіновий індекс (ПТІ, протромбін за Квінком (%), Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/INR) 100 1
Тромбіновий час 80 1
Фібриноген 100 1
2.5. Діагностика анемії
Еритропоетин 300 1
Трансферин 130 1
Феритин 170 1
Фолієва кислота (Вітамін В9) 170 1
Ціанокобаламін (Вітамін В12) 170 1
2.6. Гострофазові маркери
Прокальцитонін 700 1
Перелік досліджень Ціна Термін
3.1. Тиреоїдна панель
Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH) 140 1
Тиреотропний гормон 3 покоління-ультра (ТТГ-3ул/TSH-3UL) 140 1
Тироксин загальний (Т4 загальний/tT4) 140 1
Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4) 140 1
Трийодтиронін загальний (Т3 загальний/tT3) 140 1
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний/fT3) 140 1
Тиреоглобулін (ТГ/TG) 160 1
Кальцитонін 270 1
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО/ATPO) 160 1
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 160 1
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ) 340 7
3.2. Панель фосфорно-кальцієвого обміну
25-гідроксивітамін Д (25-OH D) 350 3-4
Остеокальцин 270 1
Паратгормон (ПТГ/PTH) 180 1
Кальцій (добова сеча) 60 1
Кальцій загальний (сироватка) 60 1
Кальцій іонізований (сироватка) 100 1
Фосфор (добова сеча) 60 1
Фосфор (сироватка) 60 1
3.3. Репродуктивна панель
Антимюллерів гормон (АМГ/MIS) 370 4
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ, СЗГ/SHBG) 160 1
Естрадіол (Е2) 160 1
Інгібін В 450 4
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ/LH) 160 1
Прогестерон 160 1
Пролактин 160 1
Тестостерон вільний 180 1
Тестостерон загальний 160 1
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ/FSH) 160 1
3.4. Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова панель
17-оксипрогестерон (17-ОНР) 160 4
Адренокортикотропний гормон (АКТГ/ACTH) 200 1
Андростендіон 250 1
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с/DHEA-s) 160 1
Інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1, Cоматомедин-С/IGF-1) 290 1
Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3) 290 1
Кортизол (добова сеча) 220 1
Кортизол (сироватка) 220 1
Метанефрин (добова сеча) 300 7
Соматотропний гормон (СТГ) 160 1
3.5. Панель пренатальної діагностики
Альфа-фетопротеїн (АФП/AFP), 14 тиж. 0 днів – 21 тиж. 5 днів 160 1
Естріол вільний (Е3), 14 тиж. - 40 тиж. 160 1
Плацентарний лактоген 270 4
Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (РАРР-А), 8 тиж. 0 днів — 13 тиж. 6 днів 180 1
Хоріонічний гонадотропін загальний (β-ХГЛ загальний) 170 1
Хоріонічний гонадотропін вільний (β-ХГЛ вільний), 8 тиж. 0 днів — 13 тиж. 6 днів 160 1
Перерахунок програмою PRISCAза даними УЗД 50 1
Перерахунок програмою PRISCAза даними ПДОМ 50 1
Перелік досліджень Ціна Термін
β-2-мікроглобулін (сироватка) 180 1
β-2-мікроглобулін (сеча) 180 1
Альфа-фетопротеїн (АФП/AFP) 160 1
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 320 4
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 180 1
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) 180 1
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 250 4
Онкомаркер яєчників (СА 125) 160 1
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) 160 1
Простат-специфічний антиген зв'язаний (ПСА зв'язаний) 160 1
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) 120 1
Раково-ембріональний антиген (РЕА/CEA) 170 1
Ранній онкомаркер яєчників (НЕ-4) 350 4
Хоріонічний гонадотропін загальний (β -ХГЛ загальний) 170 1
Перелік досліджень Ціна Термін
5.1. COVID-19
Антитіла IgM до COVID-19 200 1-2
Антитіла IgG до COVID-19 200 1-2
COVID-19/ПЛР (мазок з рото- та/або носоглотки), якісне визначення 800 1-2
5.2. Гепатити
Вірус гепатиту А (HAV)
HAV, антитіла IgM 170 1
HAV, антитіла сумарні 180 1
Вірус гепатиту В (HBV)
HBsAg, кількісне визначення 200 1
HBsAg (підтверджуючий) 170 1
HBsAg, антитіла сумарні 170 1
HBcorAg, антитіла IgM 170 1
HBcorAg, антитіла сумарні 170 1
HBeAg, кількісне визначення 200 1
HBeAg, антитіла сумарні 170 1
Вірус гепатиту В (HBV)/ПЛР (кров), якісне визначення 300 3
Вірус гепатиту В (HBV)/ПЛР (кров), кількісне визначення 600 3
Вірус гепатиту С (HСV)
HCV, антитіла сумарні 210 1
Вірус гепатиту С (HCV)/ПЛР (кров), якісне визначення 350 3
Вірус гепатиту С (HCV)/ПЛР (кров), кількісне визначення 700 3
Вірус гепатиту С (HCV)/ПЛР (кров), генотипування 500 3
Вірус гепатиту D (HDV)
Вірус гепатиту D (HDV)/ПЛР (кров), якісне визначення 300 3
5.3. TORCH-інфекції
Токсоплазма (Toxoplasma gondii)
Антитіла IgM до токсоплазми (Toxoplasma gondii) 150 1
Антитіла IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) 150 1
Токсоплазма (Toxoplasma gondii)/ПЛР (кров), якісне визначення 200 3
Токсоплазма (Toxoplasma gondii)/ПЛР (урогенітальний зішкріб), якісне визначення 200 3
Токсоплазма (Toxoplasma gondii)/ПЛР (ліквор), якісне визначення 200 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (Cytomegalovirus, СMV) 150 1
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (Cytomegalovirus, СMV) 150 1
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (кров), якісне визначення 170 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (кров), кількісне визначення 200 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (букальний зішкріб), якісне визначення 170 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (букальний зішкріб), кількісне визначення 200 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (зішкріб із ротоглотки), якісне визначення 170 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (зішкріб із ротоглотки), кількісне визначення 200 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (слина), якісне визначення 170 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (слина), кількісне визначення 200 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (сеча), якісне визначення 170 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (сеча), кількісне визначення 200 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (урогенітальний зішкріб), якісне визначення 170 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (урогенітальний зішкріб), кількісне визначення 200 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (ліквор), якісне визначення 170 3
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, СMV)/ПЛР (ліквор), кількісне визначення 200 3
Вірус простого герпесу (Herpes simplex virus, HSV)
Антитіла IgM до вірусу герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2) 150 2
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2) 150 1
Антитіла IgM до вірусу герпесу 2 типу (Herpes simplex virus, HSV-2) 150 2
Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (Herpes simplex virus, HSV-2) 150 1
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (кров), якісне визначення 170 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (кров), кількісне визначення 200 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (букальний зішкріб), якісне визначення 170 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (букальний зішкріб), кількісне визначення 200 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (зішкріб з ротоглотки), якісне визначення 170 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (зішкріб з ротоглотки), кількісне визначення 200 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (слина), якісне визначення 170 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (слина), кількісне визначення 200 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (сеча), якісне визначення 170 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (сеча), кількісне визначення 200 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (урогенітальний зішкріб), якісне визначення 170 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (урогенітальний зішкріб), кількісне визначення 200 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (ліквор), якісне визначення 170 3
Вірус герпесу 1/2 типу (Herpes simplex virus, HSV-1/2)/ПЛР (ліквор), кількісне визначення 200 3
Вірус Епштейна-Барр (Virus Epstein-Barr, VEB)
Антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) 150 1
Антитіла IgG до капсидного антигену (VCA) 150 1
Антитіла IgG доранніх антигенів (EA) 150 4
Антитіла IgG донуклеарногоантигену (EBNA) 150 1
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (кров)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (кров)/ПЛР, кількісне визначення 200 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (букальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (букальний зішкріб)/ПЛР, кількісне визначення 200 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (зішкріб із ротоглотки)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (зішкріб із ротоглотки)/ПЛР, кількісне визначення 200 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (слина)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (слина)/ПЛР, кількісне визначення 200 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (сеча)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (сеча)/ПЛР, кількісне визначення 200 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, кількісне визначення 200 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (ліквор)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr, VEB) (ліквор)/ПЛР, кількісне визначення 200 3
Краснуха (Rubella virus)
Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubellavirus) 150 1
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubellavirus) 150 1
5.4. Урогенітальні інфекції
Candida albicans
Антитіла IgG до Candida albicans 160 1
Candida albicans (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Candida albicans (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, кількісне визначення 170 3
Gardnerella vaginalis
Антитіла IgG до Gardnerella vaginalis 160 1
Gardnerella vaginalis (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Gardnerella vaginalis (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, кількісне визначення 170 3
Mycoplasma hominis
Антитіла IgA до Mycoplasma hominis 160 1
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis 160 1
Mycoplasmahominis (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Mycoplasmahominis (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, кількісне визначення 170 3
Mycoplasmahominis (секрет простати)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Mycoplasmahominis (секрет простати)/ПЛР, кількісне визначення 170 3
Mycoplasmahominis (сперма)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Mycoplasmahominis (сперма)/ПЛР, кількісне визначення 170 3
Mycoplasma genitalium
Mycoplasmagenitalium (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Mycoplasmagenitalium (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, кількісне визначення 170 3
Mycoplasmagenitalium (секрет простати)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Mycoplasmagenitalium (секрет простати)/ПЛР, кількісне визначення 170 3
Mycoplasmagenitalium (сперма)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Mycoplasmagenitalium (сперма)/ПЛР, кількісне визначення 170 3
Ureaplasmaparvum/urealyticum
Антитіла IgA до Ureaplasma urealyticum 160 1
Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum 160 1
Ureaplasmaparvum/urealyticum (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Ureaplasma parvum/urealyticum (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, кількісне визначення 180 3
Ureaplasmaparvum/urealyticum (секрет простати)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Ureaplasma parvum/urealyticum (секрет простати)/ПЛР, кількісне визначення 180 3
Ureaplasmaparvum/urealyticum (сперма)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Ureaplasma parvum/urealyticum (сперма)/ПЛР, кількісне визначення 180 3
Chlamydia trachomatis
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis 200 1
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 160 1
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 160 1
Chlamydiatrachomatis (кров)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Chlamydiatrachomatis (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Chlamydiatrachomatis (секрет простати)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Chlamydiatrachomatis (сперма)/ПЛР, якісне визначення 170 3
Trichomonas vaginalis
Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis 160 1-2
Trichomonasvaginalis (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Trichomonasvaginalis (секрет простати)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Trichomonasvaginalis (сперма)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Neisseria gonorrhoeae (секрет простати)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Neisseria gonorrhoeae (сперма)/ПЛР, якісне визначення 160 3
Treponema pallidum
Антитіла сумарні до Treponema pallidum 180 1
Treponema pallidum (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 180 3
Вірус папіломи людини (ВПЛ)
ВПЛ 6,11 (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 170 3
ВПЛ 16,18 (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, якісне визначення 170 3
ВПЛ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (урогенітальний зішкріб)/ПЛР, генотип-титр, якісне визначення 320 3
ВПЛ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (урогенітальний зішкріб) / ПЛР, генотип-титр, кількісне визначення 350 3
5.5. Паразитарні інфекції
Антитіла сумарні до лямблій (Giardia lamblia) 180 1-2
Антитіла IgG до аскарид (Ascaris lumbricoides) 180 1-2
Антитіла IgG дотоксокар (Toxocara canis) 180 1-2
Антитіла IgG дотрихінел (Trichinella spiralis) 180 1-2
Антитіла IgG до ехінококів (Echinococcus granulosus) 180 1-2
Антитіла IgG до опісторхів (Opisthorchis felineus) 180 1-2
5.6. Інші інфекції
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi 200 4
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi 200 4
Антитіла IgM до Bordetella pertussis 270 4
Антитіла IgG до Bordetella pertussis 270 4
Антитіла IgM до кору (Morbillivirus) 300 4
Антитіла IgG до кору(Morbillivirus) 180 4
Антитіла IgG до Helicobacter pylori 150 1
Антитіла сумарні до Mycobacterium tuberculоsis 190 4
Перелік досліджень Ціна Термін
6.1. Імуноглобуліни
Імуноглобулін Е загальний (IgE) 160 1
Імуноглобулін А сироватки (IgA) 140 1
Імуноглобулін M сироватки (IgM) 140 1
Імуноглобулін G сироватки (IgG) 140 1
6.2. Панель аутоімунології
Антитіла IgG до односпіральної ДНК 350 4
Антитіла IgG до двоспіральної ДНК 350 4
Антинуклеарні антитіла (ANA) 280 4
Антимітохондріальні антитіла (AMA) 285 4
Антитіла IgG до мієлопероксидази (МРО) 280 4
Антитіла IgG до комплементу Jo-1 300 4
Антитіла IgG до комплементу Scl-70 300 4
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 200 4
6.3. Кардіо-ревматоїдна панель
Гомоцистеїн 300 1
Креатинфосфокіназа-МВ (КФК-МВ) 140 1
Ревматоїдний фактор 80 1
Тропонін І 200 1
Антитіла IgGдо циклічного цитрулінового пептиду (A-CCP) 320 1
Антитіла IgG до мутованого цитрулінового віментину (A-MCV) 450 4
6.4. Діагностика антифосфоліпідного синдрому
Вовчаковий антикоагулянт 300 1
Антитіла IgM до кардіоліпіну 240 4
Антитіла IgG до кардіоліпіну 240 4
Антитіла IgM до фосфоліпідів 240 4
Антитіла IgG до фосфоліпідів 240 4
Перелік досліджень Ціна Термін
Мікроскопія урогенітального мазка (на склі)/жіночий 120 2
Мікроскопія урогенітального мазка (на склі)/чоловічий 120 2
Цитологічне дослідження епітелію шийки матки 120 2
Цитологічне дослідження секрету простати 120 2
ПАП-тест методом рідинної цитології (Технологія ThinPrep, Hologic, США) 400 3-4
Маркери проліферації p16 та ki-67 1150 3-4
Спермограма (тільки за адресою: м.Луцьк, просп.Відродження,2) 300 1
Перелік досліджень Ціна Термін
Бактеріологічний посів із кон’юнктиви ока + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів з носа + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів з вуха + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів із ротоглотки + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів з рани + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів урогенітальних виділень на β-гемолітичний стрептокок + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів урогенітальних виділень на гриби роду Candida + визначення чутливості до антимікотиків 210 10
Посів DUO на Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. (IST2, у/г зішкріб) без антибіотикограми 210 10
Посів DUO на Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. (IST2, у/г зішкріб) + антибіотикограма 340 10
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів секрету простати + антибіотикограма 210 10
Бактеріологічний посів сперми + антибіотикограма 210 10
Перелік досліджень Ціна Термін
9.1. Харчова панель
Злакові IgE IgG4  
Борошно вівсяне 110 110 1
Борошно житнє 110 110 1
Борошно пшеничне 110 110 1
Борошно ячмінне 110 110 1
Гречка 110 110 1
Клітковинний гліадин 110 110 1
Кукурудза 110 110 1
Просо 110 110 1
Рис 110 110 1
Бобові
Горох 110 110 1
Кава 110 110 1
Какао 110 110 1
Квасоля 110 110 1
Соя 110 110 1
Шоколад 110 110 1
Білок молока
Альфа-лактальбумін 110 110 1
Бета-лактальбумін 110 110 1
Казеїн 110 110 1
Молоко кип’ячене 110 110 1
Протеїн молочний 110 110 1
Яйце (білок, жовток)
Яйце цільне 110 110 1
Яєчний жовток 110 110 1
М’ясо тварин та птахів
Баранина 110 110 1
Індичатина 110 110 1
Кролятина 110 110 1
Курятина 110 110 1
Свинина 110 110 1
Яловичина 110 110 1
Морепродукти
Краб 110 110 1
Креветки 110 110 1
Лосось 110 110 1
Мідії 110 110 1
Оселедець 110 110 1
Сардина 110 110 1
Скумбрія 110 110 1
Тріска 110 110 1
Тунець 110 110 1
Форель 110 110 1
Овочі
Гарбуз 110 110 1
Капуста білокачанна 110 110 1
Капуста цвітна 110 110 1
Картопля 110 110 1
Морква 110 110 1
Огірок 110 110 1
Помідор 110 110 1
Цибуля 110 110 1
Часник 110 110 1
Фрукти
Абрикос 110 110 1
Ананас 110 110 1
Апельсин 110 110 1
Банан 110 110 1
Грейпфрут 110 110 1
Груша 110 110 1
Диня 110 110 1
Ківі 110 110 1
Лимон 110 110 1
Манго 110 110 1
Мандарин 110 110 1
Персик 110 110 1
Слива 110 110 1
Яблуко 110 110 1
Ягоди
Виноград 110 110 1
Малина 110 110 1
Полуниця 110 110 1
Горіхи
Арахіс 110 110 1
Волоський горіх 110 110 1
Горіх пекан 110 110 1
Горіхи кеш’ю 110 110 1
Кокос 110 110 1
Мигдаль 110 110 1
Фісташки 110 110 1
Фундук 110 110 1
Інші алергени
Алкоголь 110 110 1
Ваніль 110 110 1
Кунжут 110 110 1
Мед 110 110 1
Насіння соняшника 110 110 1
Печериці 110 110 1
Салат-латук 110 110 1
Чай 110 110 1
9.2. Пилкова панель
Дерева
Акація 110 110 1
Береза 110 110 1
Верба 110 110 1
Вільха сіра 110 110 1
В’яз 110 110 1
Горіх волоський 110 110 1
Дуб 110 110 1
Кедр 110 110 1
Клен 110 110 1
Липа 110 110 1
Ліщина 110 110 1
Сосна 110 110 1
Тополя 110 110 1
Тополя біла 110 110 1
Ялина 110 110 1
Ясен 110 110 1
Трава
Амброзія 110 110 1
Грястиця 110 110 1
Кропива 110 110 1
Кульбаба 110 110 1
Лобода біла 110 110 1
Подорожник ланцетолистий 110 110 1
Полин 110 110 1
Тимофіївка 110 110 1
Квіти
Маргаритка 110 110 1
Синьоголовник 110 110 1
9.3. Побутова панель
Епітелій та вовна тварин
Епітелій кота 110 110 1
Епітелій собаки 110 110 1
Епітелій миші 110 110 1
Епітелій морської свинки 110 110 1
Епітелій щура 110 110 1
Овеча шерсть 110 110 1
Гриби (Candida, цвіль)
Candida albicans 110 110 1
Пліснявий грибок Cephalosporium acremonium 110 110 1
Цвіль Alternaria tenuis 110 110 1
Цвіль Aspergillus fumigatus 110 110 1
Цвіль Cladosporium herbarum 110 110 1
Цвіль Penicillium notatum 110 110 1
Кліщі
Кліщ домашнього пилу (японський кліщ) 110 110 1
Кліщ домашнього пилу Dermatophagoidespteronyssinus 110 110 1
Кліщ домашнього пилу Dermatophagoidesfarinaе 110 110 1
Пір’я птахів
Пір’я гуски 110 110 1
Пір’я індика 110 110 1
Пір’я канарейки 110 110 1
Пір’я курки 110 110 1
Пір’я хвилястого папуги 110 110 1
Інші алергени
Латекс 110 110 1
9.4. Інсектна панель
Отрута бджоли 110 110 1
Отрута комара 110 110 1
Отрута мошки 110 110 1
Отрута оси 110 110 1
Отрута шершеня 110 110 1
9.5. Медикаментозна панель
Ампіцилін 110 110 1
Пеніцілоіл G 110 110 1
Пеніцілоіл V 110 110 1
9.6. Паразитарна панель
Дорослий гельмінт аскариди 110 110 1
Личинка аскариди 110 110 1
Собача аскарида (токсокара) 110 110 1
9.7. Скринінгові пакети алергенів
Алергени харчових продуктів: арахіс, молоко, пшениця, рис, соя, яєчний білок 260 260 1
Алергени харчових продуктів: горох, картопля, квасоля, морква 260 260 1
Алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко 260 260 1
Алергени харчових продуктів: ананас, банан, ківі, манго 260 260 1
Алергени харчових продуктів: гірчиця, картопля, морква, помідор, часник 260 260 1
Алергени харчових продуктів: баранина, курятина, свинина, яловичина 260 260 1
Алергени злаків: гречка, кукурудза, кунжут, овес, пшениця 260 260 1
Алергени горіхів: арахіс, бразильський горіх, кокос, мигдаль, фундук 260 260 1
Алергени морепродуктів: креветка, лосось, мідії, тріска, тунець 260 260 1
Алергени пилку: амброзії, газонної трави, кедра, полину, тимофіївки 260 260 1
Алергени пилку: берези, полину, тимофіївки 260 260 1
Алергени пилку дерев: береза, волоський горіх, в’яз, дуб, клен 260 260 1
Алергени пилку дерев: верба, в’яз, дуб, тополя 260 260 1
Алергени пилку дерев: береза, верба, вільха, дуб, ліщина 260 260 1
Алергени трав’яного пилку: амброзія, конюшина, подорожник, полин, чортополох 260 260 1
Алергени трав’яного пилку: кропива, подорожник, полин 260 260 1
Алергени трав’яного пилку: амброзія, кульбаба, маргаритка, полин 260 260 1
Алергени побутові: шерсті та епітелію кота, собаки, морської свинки, миші, щура 260 260 1
Алергени побутові: шерсті та епітелію кролика, морської свинки, миші, хом’яка, щура 260 260 1
Алергени побутові: епітелію та шерсті кота і собаки, пір’я курки і гуски 260 260 1
Алергени пір’я: гуски, індика, качки, курки 260 260 1
Алергени пір’я: канарки, папуги, хвилястого папуги 260 260 1
Алергени грибків плісняви 260 260 1
Алергени домашнього пилу GreerLabs 260 260 1
Алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs 260 260 1
Алергени домашнього пилу BencardLabs 260 260 1
Перелік досліджень Ціна Термін
Біопсія слизової оболонки орофарингеальної зони 300 2-6
Біопсія грудної залози 250 2-6
Бронхо-біопсія 300 2-6
Біопсії легень 350 2-6
Біопсія слизової оболонки шлунку та стравоходу 300 2-6
Множинні біопсії слизової оболонки шлунку та стравоходу (з різних ділянок – в окремих контейнерах, від 3-х до 5-ти контейнерів) 450 2-6
Множинні біопсії слизової оболонки шлунку та стравоходу (з різних ділянок – в окремих контейнерах, від 3-х до 5-ти контейнерів) + кожен додатковий контейнер 100 2-6
Біопсія сальника 350 2-6
Біопсія печінки 350 2-6
Біопсія підшлункової залози 350 2-6
Біопсія слизової оболонки кишківника 300 2-6
Біопсії слизової оболонки кишківника (з різних ділянок – в окремих контейнерах, від 3-х до 5-ти контейнерів) 450 2-6
Біопсії слизової оболонки кишківника (з різних ділянок – в окремих контейнерах, від 3-х до 5-ти контейнерів) + кожен додатковий контейнер 100 2-6
Біопсія очеревини 350 2-6
Біопсія середостіння (ексцизійні/інцизійні) 450 2-6
Біопсія нирки 300 2-6
Біопсія уретри 300 2-6
Біопсія сечового міхура 300 2-6
Кондиломи вульви та промежини 250 2-6
Біопсія слизової оболонки піхви 250 2-6
Біопсія шийки матки 250 2-6
Вишкріб із цервікального каналу шийки матки 220 2-6
Біопсія ендометрію (пайпель біопсія/вишкріб/поліпектомія) 250 2-6
Комплексне гінекологічне біопсійне дослідження (шийка матки, цервікальний канал, ендометрій) 400 2-6
Конусоподібна резекція шийки матки 400 2-6
Петлева ексцизія шийки матки 400 2-6
Біопсія яєчників 350 2-6
Біопсія яєчка 300 2-6
Біопсія передміхурової залози однієї долі (в одному контейнері) 250 2-6
Біопсія передміхурової залози двох доль (у двох контейнерах) 350 2-6
Комплексна біопсія передміхурової залози (біопсії з десяти зон) 850 2-6
Трепан-біопсія лімфовузлів 300 2-6
Біопсія лімфатичних вузлів 350 2-6
Біопсія гемороїдальних вузлів 300 2-6
Біопсія шкіри (пухлини/пухлиноподібні ураження) 300 2-6
Операційний матеріал пухлини головного мозку 450 2-6
Операційний матеріал пухлини м’яких тканин 350 2-6
Операційний матеріал щитоподібної залози 400 2-6
Операційний матеріал мигдаликів 350 2-6
Операційний матеріал орофарингеальної зони 450 2-6
Операційний матеріал орофарингеальної зони + регіонарні лімфатичні вузли 700 2-6
Операційний матеріал слинних залоз 300 2-6
Операційний матеріал слинних залоз + регіонарні лімфатичні вузли 450 2-6
Операційний матеріал гортані 450 2-6
Операційний матеріал гортані + регіонарні лімфатичні вузли 600 2-6
Операційний матеріал: видалення аденоми грудної залози 350 2-6
Операційний матеріал: секторальні резекції грудної залози 450 2-6
Операційний матеріал: мастектомія + регіонарні лімфатичні вузли 550 2-6
Операційний матеріал плеври 350 2-6
Операційний матеріал легень (сегментарні резекції) 350 2-6
Операційний матеріал легень (лобектомія, пульмонектомія) 550 2-6
Операційний матеріал легень (лобектомія, пульмонектомія) + регіонарні лімфатичні вузли 700 2-6
Операційний матеріал селезінки 350 2-6
Операційний матеріал печінки 450 2-6
Операційний матеріал жовчного міхура 300 2-6
Операційний матеріал: резекція шлунка/гастректомія 450 2-6
Операційний матеріал: резекція шлунка/гастректомія + регіонарні лімфатичні вузли 600 2-6
Операційний матеріал грижового мішка 300 2-6
Операційний матеріал: резекція кишківника 450 2-6
Операційний матеріал: резекція кишківника + регіонарні лімфатичні вузли 600 2-6
Операційний матеріал: апендектомія 300 2-6
Операційний матеріал: поліпи/аденоми шлунково-кишкового тракту 350 2-6
Операційний матеріал нирок 350 2-6
Операційний матеріал: трансуретральна резекція сечового міхура 450 2-6
Операційний матеріал сечового міхура з паравезикулярною клітковиною (екстирпація сечового міхура) 450 2-6
Операційний матеріал сечового міхура з паравезикулярною клітковиною (екстирпація сечового міхура) + регіонарні лімфатичні вузли 700 2-6
Операційний матеріал яєчників 350 2-6
Операційний матеріал маткових труб (резекція, тубектомія) 350 2-6
Операційний матеріал яєчників та маткових труб 500 2-6
Операційний матеріал: міомектомія 250 2-6
Операційний матеріал матки з додатками 600 2-6
Операційний матеріал матки з додатками + регіонарні лімфатичні вузли 850 2-6
Операційний матеріал яєчок (резекція, цистектомія) 350 2-6
Операційний матеріал: трансуретральна резекція передміхурової залози 450 2-6
Операційний матеріал передміхурової залози з сім’яними міхурцями (простатектомія, аденомектомія) 550 2-6
Операційний матеріал передміхурової залози з сім’яними міхурцями (простатектомія, аденомектомія) + регіонарні лімфатичні вузли 700 2-6
Операційний матеріал вен нижніх кінцівок 300 2-6
Перегляд гістологічного препарату (без виготовлення додаткових гістологічних препаратів з наданих парафінових блоків) 300 2-6
Виготовлення гістологічного препарату з парафінового блоку (один блок) 100 2-6
Перелік досліджень Ціна Термін

Пакет №1 «Тиреоїдний»

Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний/fT3)

350 1

Пакет №2 «Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози»

Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО/ATPO), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

350 1

Пакет №2А «Тиреоїдний»

Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО/ATPO)

350 1

Пакет №3 «Печінкові проби»

Аланінамінотрансфераза (АЛТ/ALT), Альбумін, Аспартатамінотрансфераза (АСТ/AST), Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білок загальний, Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ/GGT), Лужна фосфатаза (ЛФ/ALP)

280 1

Пакет №4 «Ниркові проби»

Креатинін, Сечова кислота, Сечовина

130 1

Пакет №5 «Ревмопроби»

Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Гаптоглобін, Ревматоїдний фактор (РФ), С-реактивний білок (СРБ)

220 1

Пакет №6 «Ліпопротеїди фракційно»

Аполіпопротеїн А1, Аполіпопротеїн В, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL), Тригліцериди, Холестерин, Коефіцієнт атерогенності

380 1

Пакет №7 «Біохімія крові»

Глюкоза (сироватка), Печінкові проби (Аланінамінотрансфераза (АЛТ/ALT), Альбумін, Аспартатамінотрансфераза (АСТ/AST), Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білок загальний, Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ/GGT), Лужна фосфатаза (ЛФ/ALP), Ниркові проби (Креатинін, Сечова кислота, Сечовина), Ліпопротеїди фракційно (Аполіпопротеїн А1, Аполіпопротеїн В, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL), Тригліцериди, Холестерин, Коефіцієнт атерогенності)

600 1

Пакет №8 «TORCH IgG з хламідією»

Вірус герпесу 2 типу (HSV-2), Токсоплазма (Toxoplasmagondii), Хламідія (Chlamydiatrachomatis), Цитомегаловірус (ЦМВ/CMV)

450 1-2

Пакет №8.1 «TORCH IgM (без краснухи)»

Вірус герпесу ½ типу (HSV-1/2), Токсоплазма (Toxoplasmagondii), Цитомегаловірус (ЦМВ/CMV)

350 2

Пакет №8.2 «TORCH IgM + IgG»

Вірус герпесу ½ типу (HSV-1/2), Краснуха (Rubellavirus), Токсоплазма (Toxoplasmagondii), Цитомегаловірус (ЦМВ/CMV)

900 2

Пакет №8.3 «TORCH IgG»

Вірус герпесу ½ типу (HSV-1/2), Краснуха (Rubellavirus), Токсоплазма (Toxoplasmagondii), Цитомегаловірус (ЦМВ/CMV)

450 1-2

Пакет №8.4 «TORCH IgG (без краснухи)»

Вірус герпесу ½ типу (HSV-1/2), Токсоплазма (Toxoplasmagondii), Цитомегаловірус (ЦМВ/CMV)

350 1-2

Пакет №9 «TORCH IgG»

Вірус герпесу 2 типу (HSV-2), Краснуха (Rubellavirus), Токсоплазма (Toxoplasmagondii), Цитомегаловірус (ЦМВ/CMV)

450 1-2

Пакет №9.1 «TORCH IgM»

Вірус герпесу ½ типу (HSV-1/2), Краснуха (Rubellavirus), Токсоплазма (Toxoplasmagondii), Цитомегаловірус (ЦМВ/CMV)

450 2

Пакет №10 «Кардіоризик»

Аланінамінотрансфераза (АЛТ/ALT), Аспартатамінотрансфераза (АСТ/AST), С-реактивний білок (СРБ), Креатинфосфокіназа (КФК), Лактатдегідрогеназа (ЛДГ/LDH), Калій, Натрій, Хлор, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL), Тригліцериди, Холестерин, Коефіцієнт атерогенності

710 1

Пакет №11 «Діабетичний»

Глюкоза (сироватка), Глікозильований гемоглобін (HbA1c), Інсулін, С-пептид, Індекс HOMA

420 1

Пакет №12 «Репродуктивне жіноче здоров’я»

Пролактин, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ/FSH), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ/LH), Естрадіол (Е2), Прогестерон, Індекс вільного тестостерону (Тестостерон загальний/Секс-зв’язуючий глобулін (ГЗСГ, СЗГ/SHBG) х 100%)

700 1

Пакет №13 «Контроль І фази менструального циклу»

Пролактин, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ/FSH), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ/LH), Естрадіол (Е2)

420 1

Пакет №14 «Контроль ІІ фази менструального циклу»

Пролактин, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ/FSH), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ/LH), Прогестерон

420 1

Пакет №15 «Проблеми зайвої ваги»

Глюкоза (сироватка), Глікозильований гемоглобін (HbA1c), Печінкові проби (Аланінамінотрансфераза (АЛТ/ALT), Альбумін, Аспартатамінотрансфераза (АСТ/AST), Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білок загальний, Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ/GGT), Лужна фосфатаза (ЛФ/ALP), Ліпопротеїди фракційно (Аполіпопротеїн А1, Аполіпопротеїн В, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL), Тригліцериди, Холестерин, Коефіцієнт атерогенності), Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО/ATPO), Пролактин, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ/FSH), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ/LH), Естрадіол (Е2), Тестостерон загальний

1350 1

Пакет №16 «Гуморальне здоров’я»

Імуноглобулін Е загальний (IgE), Імуноглобулін А сироватки (IgA), Імуноглобулін M сироватки (IgM), Імуноглобулін G сироватки (IgG)

450 1

Пакет №17 «Біохімічний скринінг І триместру, 8-13 тижнів вагітності»

Хоріонічний гонадотропін вільний (β-ХГЛ вільний), Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (РАРР-А)

270 1

Пакет №17А «PRISCA І триместру за даними УЗД» (10 тиж. 3 дні – 13 тиж. 6 днів)

Хоріонічний гонадотропін вільний (β-ХГЛ вільний), Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (РАРР-А)

320 1

Пакет №17А «PRISCA І триместру за ПДОМ» (8 тиж. 0 дні – 13 тиж. 6 днів)

Хоріонічний гонадотропін вільний (β-ХГЛ вільний), Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (РАРР-А)

320 1

Пакет №18 «Біохімічний скринінг ІІ триместру, 14-21 тиждень вагітності»

Хоріонічний гонадотропін загальний (β-ХГЛ загальний), Вільний естріол (E3), Альфа-фетопротеїн (АФП/AFP)

350 1

Пакет №18А «PRISCA ІІ триместру за даними УЗД» (14 тиж. 0 днів – 21 тиж. 5 днів)

Хоріонічний гонадотропін загальний (β-ХГЛ загальний), Вільний естріол (E3), Альфа-фетопротеїн (АФП/AFP)

400 1

Пакет №18А «PRISCA ІІ триместру за ПДОМ» (14 тиж. 0 днів – 21 тиж. 5 днів)

Хоріонічний гонадотропін загальний (β-ХГЛ загальний), Вільний естріол (E3), Альфа-фетопротеїн (АФП/AFP)

400 1

Пакет №19 «Аутоімунна щитоподібна залоза»

Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний/fT3), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО/ATPO), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

600 1

Пакет №20 «Здоров’я чоловіка середнього віку»

Глюкоза (сироватка), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL), Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Індекс вільного тестостерону (Тестостерон загальний/Секс-зв’язуючий глобулін (ГЗСГ, СЗГ/SHBG) х 100%), Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний), Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний), Співвідношення ПСА вільний/ПСА загальний х 100%

850 1

Пакет №21 «Скринінг захворювань печінки»

Альбумін, Білок загальний, Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ/GGT), Лужна фосфатаза (ЛФ/ALP), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL), Залізо (сироватка), Феритин

520 1

Пакет №22 «Метаболічний»

Білок загальний, Сечова кислота, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL), Тригліцериди, Холестерин, Коефіцієнт атерогенності, Глюкоза (сироватка), Інсулін, С-пептид, Індекс HOMA

600 1

Пакет №23 «Мамологічний»

Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний/fT3), Пролактин, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ/FSH), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ/LH), Естрадіол (Е2), Прогестерон, Тестостерон загальний

1100 1

Пакет №24 «Інгаляційна панель 1»

Пилок: берези, вільхи, горіха, дуба, тимофіївки, жита, полина, подорожника ланцетовидного; Кліщі: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae; Епідерміс: кота, собаки, щура, морської свинки; пір'я: канарейки, папуги; Грибки: Alternaria tenuis, Aspergilus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum

1200 1

Пакет №25 «Інгаляційна панель 2»

Пилок: маргаритки, кропиви, клена, чортополоха, кедра, ясена, липи, акації, ліщини, лободи білої, подорожника, грястиці, амброзії, кульбаби; Грибки: Aspergilus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum; Алерген латексу

1200 1

Пакет №26 «Загальна панель»

Продукти: арахіс, молоко, куряче яйце, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшеничне борошно; Пилок: берези, тимофіївки, полину; Кліщі: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae; Епідерміс: кота, собаки, щура; грибки: Aspergilus fumigatus, Cladosporium herbarum

1200 1

Пакет №27 «Харчова панель 1»

Продукти: волоський горіх, арахіс, лісовий горіх, мигдаль, молоко, куряче яйце, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, капуста, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, кунжут, пшеничне борошно, житнє борошно

1200 1

Пакет №28 «Харчова панель 2»

Продукти: арахіс, картопля, помідор, тріска, пшеничне борошно, гречка, какао, казеїн, тунець, лосось, скумбрія, свинина, курятина, яловичина, грейпфрут, мандарин, апельсин, рис, ячмінь, часник

1200 1

Пакет №29 «Педіатрична панель»

Продукти: молоко, куряче яйце, мідії, креветки, персик, соя, жито; Пилок: берези, вільхи сірої, дуба, полину, амброзії, тимофіївки; Кліщі: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae; Епідерміс: кота, собаки; Грибок: Alternaria tenuis; імуноглобулін Е загальний

1200 1

Пакет №30 «Урогенітальний»

Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Chlamydia trachomatis (урогенітальний зішкріб) / ПЛР, якісне визначення

700 3

Пакет №31 «Скринінг гепатитів»

Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV), HBsAg (кількісне визначення), Антитіла IgM до HBcorAg, Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (HCV)

530 1

Пакет №32 «Первинний скринінг гепатитів»

Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV), HBsAg (кількісне визначення), Антитіла IgM до HBcorAg, Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (HCV), Аланінамінотрансфераза (АЛТ/ALT), Аспартатамінотрансфераза (АСТ/AST), Гама-глутаматтрансфереза (ГГТ/GGT), Лужна фосфатаза (ЛФ/ALP)

650 1

Пакет №33 «Гельмінтози»

Антитіла сумарні до лямблії (Giardia lamblia), Антитіла IgG до аскарид (Ascaris lumbricoides), Антитіла IgG до токсокар (Toxocara canis), Антитіла IgG до трихінел (Trichinellaspiralis), Антитіла IgG до ехінококів (Echinococcus granulosus), Антитіла IgG до опісторхів (Opisthorchis felineus)

870 1-2

Пакет №33А «Гельмінтози»

Антитіла сумарні до лямблії (Giardia lamblia), Антитіла IgG до аскарид (Ascaris lumbricoides), Антитіла IgG до токсокар (Toxocara canis)

400 1-2

Пакет №34 «Транспорт солей»

Загальний аналіз сечі, Ниркові проби (Креатинін, Сечова кислота, Сечовина), Кальцій (добова сеча), Кальцій (сироватка), Сечова кислота (добова сеча), Фосфор (добова сеча), Фосфор (сироватка)

500 1

Пакет №35 «Цервікальний скринінг»

ПАП-тест методом рідинної цитології, Вірус папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (урогенітальний зішкріб)/ ПЛР, генотип-титр, кількісне визначення

620 3-4

Пакет №36 «Патологія шийки матки»

ПАП-тест методом рідинної цитології, Вірус папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59 (урогенітальний зішкріб)/ ПЛР, генотип-титр, кількісне визначення, Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)

900 3-4

Пакет №37 «Індекс вільного тестостерону»

Тестостерон загальний/Секс-зв’язуючий глобулін (ГЗСГ, СЗГ/SHBG) x 100%

250 1

Пакет №38 «Оцінка оваріального резерву»

Антимюллерів гормон (АМГ/MIS), Інгібін В, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ/FSH)

800 4

Пакет №39 «Діагностика гіперандрогенії»

17-ОН-прогестерон (17-ОНР), Андростендіон, Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с/DHEA-s), Індекс вільного тестостерону (Тестостерон загальний/Секс-зв’язуючий глобулін (ГЗСГ, СЗГ/SHBG) x 100%)

650 4

Пакет №40 «Діагностика анемії»

Загальний аналіз крові, Залізо (сироватка), Трансферин, Феритин, Фолієва кислота (Вітамін В9), Ціанокобаламін (Вітамін В12)

630 1

Пакет №41 «Гіперпролактинемія»

Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4), Пролактин

340 1

Пакет №42 «Репродуктивний комплекс»

Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4), Пролактин, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ/FSH), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ/LH), Естрадіол (Е2), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с/DHEA-s), Індекс вільного тестостерону (Тестостерон загальний/Секс-зв’язуючий глобулін (ГЗСГ, СЗГ/SHBG) х 100%)

1100 1

Пакет №43 «Функція простати»

Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний), Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний), Співвідношення ПСА вільний/ПСА загальний х 100%

250 1

Пакет №44 «Контроль функції печінки при ХГС»

Загальний аналіз крові, Глюкоза (сироватка), Печінкові проби (Аланінамінотрансфераза (АЛТ/ALT), Аспартатамінотрансфераза (АСТ/AST), Альбумін, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білок загальний, Гама-глутаматтрансфереза (ГГТ/GGT), Лужна фосфатаза (ЛФ/ALP), Ниркові проби (Креатинін, Сечова кислота, Сечовина), Тригліцериди, Холестерин, Альфа-фетопротеїн (АФП/AFP)

750 1

Пакет №45 «Діагностика епітеліального раку яєчників»

Онкомаркер яєчників (CA-125), Ранній онкомаркер яєчників (HE-4), Індекс ROMA

420 4

Пакет №46 «Діагностика медулярного раку щитоподібної залози»

Кальцитонін, Раково-ембріональний антиген (РЕА/CEA)

350 1

Пакет №47 «Післяопераційний контроль функції щитоподібної залози»

Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH), Тироксин вільний (Т4 вільний/fT4), Тиреоглобулін (ТГ/TG), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

470 1

Пакет №48 «Скринінг первинного гіперпаратиреозу»

Паратгормон, Кальцій загальний (сироватка), Альбумін

270 1

Пакет №49 «Діагностика вітамін-Д-дефіцитних захворювань»

25-ОН вітамін Д (25-OHD), Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор

620 7

Пакет №50 «Вплив дефіциту вітаміну Д на репродуктивну функцію»

25-ОН вітамін Д (25-ОН D), Антимюллерів гормон (АМГ/MIS)

650 7

Пакет №51 «Біохімія для ФіброТесту»

Аланінамінотрансфераза (АЛТ/ALT), Альфа-2-макроглобулін, Аполіпопротеїн А1, Білірубін загальний, Гаптоглобін, Гама-глютаматтрансфераза (ГГТ/GGT)

370 1

Пакет №52 «Урогенітальне здоров’я»

Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Candida albicans (кількісне визначення), Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення) / ПЛР, урогенітальний зішкріб Бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма Вірус папіломи людини (ВПЛ) 16,18 типи (урогенітальний зішкріб) / ПЛР, якісне визначення

1250 10

Пакет №53 «Урогенітальний максі»

Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Candida albicans (кількісне визначення), Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення) / ПЛР, урогенітальний зішкріб

1000 3

Пакет №54 «Цервікальний скринінг Plus»

ПАП-тест методом рідинної цитології, Вірус папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59 (урогенітальний зішкріб)/ ПЛР, генотип-титр, кількісне визначення; Маркери проліферації p16 та ki-67

1550 3-4

Пакет №55 «Коагулограма»

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/APTT), Протромбіновий час (ПЧ), Протромбіновий індекс (ПТІ, протромбін за Квінком (%), Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/INR), Тромбіновий час, Фібриноген

250 1

Пакет №56 «Діагностика функції плаценти»

Плацентарний лактоген, Вільний естріол (Е3)

380 4

Пакет №57 «Проблемна шкіра»

Глікозильований гемоглобін (HbA1c), Індекс вільного тестостерону (Тестостерон загальний/Секс-зв’язуючий глобулін (ГЗСГ, СЗГ/SHBG) x 100%), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-c/DHEA-s), Дослідження на демодекс (зішкріб зі шкіри)

600 2

Пакет №58 «Експрес-тест HBV/HCV»

Експрес-тест HBV, Експрес-тест HCV

200 1

Пакет №59 «Електроліти»

Калій, Кальцій іонізований, Магній, Натрій, Фосфор, Хлор

350 1

Пакет №60 «Скринінг антифосфоліпідного синдрому»

Вовчаковий антикоагулянт, Антитіла IgM до фосфоліпідів, Антитіла IgG до фосфоліпідів

570 4

Пакет №61 «Ліпідограма»

Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ/HDL), Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ/LDL), Тригліцериди, Коефіцієнт атерогенності

200 1

Пакет №62 «Експрес-тест HBV/HCV, сифіліс, ВІЛ»

Експрес-тест HBV, Експрес-тест HCV, Експрес-тест на сифіліс, Експрес-тест ВІЛ

400 1

Пакет №63 «Транспорт солей 2»

Загальний аналіз сечі, Кальцій (добова сеча), Кальцій (сироватка), Сечова кислота (добова сеча), Сечова кислота (сироватка), Фосфор (добова сеча), Фосфор (сироватка)

400 1

Пакет №95 «Індекс HOMA»

Глюкоза (сироватка) х Інсулін/22,5

200 1

«Урогенітальний міні 1»

Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis (урогенітальний зішкріб) / ПЛР, якісне визначення

400 3

«Урогенітальний міні 2»

Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium (урогенітальний зішкріб) / ПЛР, якісне визначення

400 3
Перелік досліджень Ціна Термін
Забір венозної крові 30
Забір урогенітального біологічного матеріалу 50
Забір на бактеріологічний посів 50